آغاز همکاری مجموعه با سازمان صدا و سیما سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همواره حامی توسعه فرهنگ و هنر و ارزشهای فرهنگی و هنری کشور بوده و با دارا بودن معاونت ها و مراکز متعدد، فعالیت های گوناگونی کرده است. در این راستا، موسسه، همگام باسیاست های اجرایی و رشد و توسعه خود با هدف اعتلای فرهنگ و هنر از این پس مبادرت به جلب و جذب استعدادهای فرهنگی هنری اعم از سینما، تئاتر و موسیقی و معرفی آن...