مجموعه *ستاره باش* با توجه به رسالت سازمانی خویش با هدف معرفی سرمایه گذاران حوزه فرهنگ و هنر به سرمایه پذیران واجد شرایط، از کلیه سرمایه گذاران و یا حامیان مالی جهت سرمایه گذاری یا اسپانسرینگ دعوت به عمل می آورد.
حامیان مالی معمولا کسب و کارها، صنایع و واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی هستند که تمایل زیادی به حمایت مالی در پروژه های سینمایی و سریال ها دارند. حامیان محترم به ازای سرمایه ای که به یک پروژه تزریق می نماید توقعاتی نیز خواهند داشت و این انتظارات شامل مدل های مختلف دیده شدن در پرو ژه های تولید شده می باشند. *ستاره باش* مدل های متنوع و قابل توجهی به حامیان مالی سریال ها و پروژه های سینمایی پیشنهاد می نماید و کلیه خدمات تعهد بر اجرا، نظارت و پشتیبانی به صورت کاملا” حرفه ای و با عقد قراردادهای رسمی و حقوقی صورت می پذیرد.
سرمایه گذاران نیز از این قاعده مستثنی نیستند با این تفاوت که با پذیرش ریسک قابل قبول سرمایه گذاری در پروژه ها، در سود تولیدات نیز شریک خواهند شد. بدیهی است مبلغ مالی سرمایه گذاری، بیشتر از مبلغ اسپانسرینگ می باشد و مدل های مالی این نوع شراکت نیز متفاوت می باشد. علاقه مندان یه اسپانسرینگ یا سرمایه گذاری می توانند درخواست خود را به طور مستقیم به ایمیل زیر ارسال نمایند تا هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات کارشناسی صورت پذیرد.
ask (at) setarehbash.com