تمام استعدادها

زمینه همکاری :

سرمایه گذار در زمینه موسیقی هستم

نام کاربر :

سید مجید امیری

حداکثر 1 عکس با حجم حداکثر 3 مگابایت از چهره خود به طور واضح بارگذاری نمایید.

استان :

اصفهان

شهر :

شهرضا

جنسیت :

مرد

تاریخ تولد :

1382/02/31

سوابق :